เก้าอี้ผู้บริหาร ยี่ห้อ ITOKI รุ่น ORANGE-02

เก้าอี้สำนักงาน ORANGE-02 ขนาด ก600xล600xส890-1010มม. เก้าอี้สำนักงาน ORANGE-02 ขนาด ก620xล620xส110-120มม.